Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Umowa majątkowa małżeńska

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej niezbędne są:

    • dane stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
    • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli umowa będzie sporządzana po zawarciu związku małżeńskiego),
    • numer księgi wieczystej (jeżeli przedmiotem umowy będzie konkretna nieruchomość).

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.