Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Poświadczenia

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz poświadcza:

    • własnoręczność podpisu,
    • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
    • datę okazania dokumentu,
    • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.