Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Opłaty

Za dokonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Notariusz pobiera także w imieniu Skarbu Państwa: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową, które następnie przekazuje na rzecz odpowiednich instytucji państwowych.

W celu precyzyjnego wyliczenia kosztów związanych z dokonywaną czynnością notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych, które mają być dokonane w Kancelarii jest bezpłatne.

Numer rachunku bankowego Kancelarii:

52 1600 1462 1853 9862 9000 0001