Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Akt poświadczenia dziedziczenia

Skutki zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia zrównane są ze skutkami sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Do przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia niezbędne są:

  • dane spadkodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, ostatni adres zamieszkania, data śmierci),
  • dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • informacja czy w skład spadku wchodzą nieruchomości,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców tj.: w przypadku małżonka spadkodawcy – odpis skrócony aktu małżeństwa, a dla pozostałych spadkobierców: dla mężczyzn – odpis skrócony aktu urodzenia; dla kobiet, które zawarły związek małżeński – odpis skrócony aktu małżeństwa, dla kobiet, które nie zawarły związku małżeńskiego – odpis skrócony aktu urodzenia,
  • testamenty pozostawione przez spadkodawcę (jeżeli istnieją).

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.