Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Odrzucenie lub przyjęcia spadku

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Stosownie do treści art. 101 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko, tak więc do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego niezbędne będzie to zezwolenie.

Do sporządzenia protokołu z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku niezbędne są:
  • dane spadkodawcy,
  • dane odrzucającego lub przyjmującego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • jeżeli odrzucenie spadku będzie dokonywane w imieniu małoletniego – prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
  • jeżeli odrzucenie lub przyjęcie spadku dotyczyć będzie dziedziczenia testamentowego – testament.

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.