Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Pełnomocnictwo

Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Do sporządzenia pełnomocnictwa niezbędne są:
  • dane mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
  • informacja o zakresie pełnomocnictwa tj. do jakich czynności ma być umocowany pełnomocnik.

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.