Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym istnieje nowa spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna (PSA). Stanowi ona połączenie cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna nie posiada kapitału zakładowego, akcje pokryte mogą być również wkładem w postaci świadczenie pracy lub usług (podobnie jak w spółkach osobowych), a zamiast zarządu i rady nadzorczej może zostać ustanowiona rada dyrektorów, która skupia kompetencje obu tych organów.

Umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy lub w formie aktu notarialnego (w przypadku wkładów niepieniężnych forma aktu notarialnego jest obligatoryjna).

Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a rejestr ten może prowadzić m.in. notariusz.