Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Notariusze Białystok

not. Bożena Teresa Malinowska-Wienconek
not. Przemysław Wysocki

Kancelaria Notarialna notariusz Bożeny Teresy Malinowskiej-Wienconek oraz notariusza Przemysława Wysockiego prowadzona w formie spółki cywilnej, znajduje się przy ulicy Grochowej 1 lok. 11 w Białymstoku. W sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz parkingi. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:30. Inny termin lub godzinę można uzgodnić indywidualnie.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do dokonywania czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa oraz takich, którym strony chcą nadać formę notarialną. Na stanowisko notariusza powołuje i wyznacza siedzibę kancelarii notarialnej Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady właściwej terytorialnie Izby Notarialnej.

Notariuszem może być powołany ten, kto: korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza, ukończył wyższe studia prawnicze, odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Notariusz Bożena Teresa Malinowska-Wienconek oraz notariusz Przemysław Wysocki sporządzają akty notarialne takie jak m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek, testamenty czy umowy o dział spadku i podział majątku wspólnego. Przygotowują także akty poświadczenia dziedziczenia, podejmują czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz prostą spółką akcyjną, spisują protokoły oraz sporządzają poświadczenia, a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

W celu uzyskania informacji w zakresie czynności, których zamierzacie Państwo dokonać niezbędny jest wcześniejszy kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kancelaria Notarialna notariusz Bożeny Teresy Malinowskiej-Wienconek oraz notariusza Przemysława Wysockiego, znajduje się przy ulicy Grochowej 1 lok. 11 w Białymstoku

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:30. Inny termin lub godzinę można uzgodnić indywidualnie.

Notariusze sporządzają akty notarialne takie jak m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek, testamenty czy umowy o dział spadku i podział majątku wspólnego. Przygotowują także akty poświadczenia dziedziczenia, podejmują czynności związane z zarządem sukcesyjnym oraz prostą spółką akcyjną, spisują protokoły oraz sporządzają poświadczenia, a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

W celu uzyskania informacji w zakresie czynności, których zamierzacie Państwo dokonać niezbędny jest wcześniejszy kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do dokonywania czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa oraz takich, którym strony chcą nadać formę notarialną. Na stanowisko notariusza powołuje i wyznacza siedzibę kancelarii notarialnej Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady właściwej terytorialnie Izby Notarialnej.

Notariuszem może być powołany ten, kto: korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza, ukończył wyższe studia prawnicze, odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej.