Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Protokoły

Notariusz sporządza protokoły w sytuacjach wymaganych przepisami prawa bądź na życzenie strony. Mogą to być przykładowo:

  • protokoły ze zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy spółek osobowych, kapitałowych lub spółki cywilnej,
  • protokoły zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
  • protokoły z otwarcia strony internetowej, wiadomości sms, maila,
  • protokoły z otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  • protokoły z niestawiennictwa strony,
  • protokoły z przyjęcia oświadczenia.

W celu uzyskania informacji o potrzebnych dokumentach i informacjach do sporządzenia danego protokołu prosimy o kontakt z Kancelarią.