Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Notariusze Białystok

Notariusz Bożena Teresa Malinowska-Wienconek

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:30.

Inny termin lub godzinę można uzgodnić indywidualnie.

Notariusze Białystok

not. Bożena Malinowska-Wienconek

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:30.

Inny termin oraz godzinę można uzgodnić indywidualnie.

Kancelaria Notarialna notariusz Bożeny Teresy Malinowskiej-Wienconek znajduje się przy ulicy Grochowej 1 lok. 11 w Białymstoku. W sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz parkingi.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do dokonywania czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa oraz takich, którym strony chcą nadać formę notarialną. Na stanowisko notariusza powołuje i wyznacza siedzibę kancelarii notarialnej Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady właściwej terytorialnie Izby Notarialnej.

Notariusz Bożena Teresa Malinowska-Wienconek oraz zastępca notarialny Przemysław Konrad Wysocki sporządzają akty notarialne takie jak m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek, testamenty czy umowy o dział spadku i podział majątku wspólnego. Przygotowują także akty poświadczenia dziedziczenia, podejmują czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, spisują protokoły oraz sporządzają poświadczenia, a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

W celu uzyskania informacji w zakresie czynności, których zamierzacie Państwo dokonać niezbędny jest wcześniejszy kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.